طراحی و ساخت بیمارستان ۵۰ تختخوابی کرمانشاه در سال ۹۲ در زمینی به مساحت حدود ۱ هکتار آغاز شد این پروژه به واسطه قرارگیری در محدوده زمین های بیمارستان امام خمینی و وجود فضاهای عمومی در بیمارستان امام رضا به صورت تخصصی به عنوان یک مرکز اقماری در سایت مذکور  طراحی شده است.

در این پروژه علاوه بر آب و هوا و شرایط اقلیمی، با توجه به اهمیت کنترل عفونت در بیمارستان سوختگی اتاقهای خصوصی و نیمه خصوصی برای کنترل عفونت و آرامش بیمار طراحی شود برای کاهش احتمال انتقال عفونت های بیمارستانی طرح های تأسیساتی پیچیده مد نظر قرار گرفته است. همچنین نور پردازی و تغییر رنگ هم از دیگر اقداماتی بوده که برای ایجاد تغییر در فضاهای بیمارستان مدنظر قرار گرفته است. بکار گیری شیوه های مذکور موجب به وجود آمدن احساس امنیت و اطمینان در بیماران میشود که همین امر در تسریع بهبود وضعیت جسمانی و روحی آنها میتواند نقش تعیین کننده داشته باشد. بخش های تخصصی این بیمارستان شامل اورژانس سوختگی ( دارای دوش های سوختگی، اکسیژن تراپی، دبریدمان، استراکتومی) بخش مراقبت های ویژه سوختگی BICU، بخش بازتوانی حرکتی بیماران سوخته و کلینیک های تخصصی می‌باشد. همچنین بخش جراحی سوختگی به شکل خاص و مرتبط با هر بخش بستری قرار گرفته است.

مشخصات طرح

کرمانشاه
زیربنا: ۷۸۲۶.۶۶ متر مربع
سطح اشغال: ۲۷۸۴.۶۸ مترمربع
تعداد طبقه: ۳
تعداد تخت کل: ۵۰ تخت
امکانات درمانی
فیزیوتراپی: حرکت درمانی و آب درمانی
بخش تشخیصی: آزمایشگاه و رادیولوژی
بخش مراقبت های ویژه: ۱۲ تخت
بخش اورژانس: ۸ تخت
بخش درمانگاه
بخش جراحی: ۲ اتاق عمل
بستری دو تخته: ۲۰ تخت
بستری با وان مشترک: ۱۰ تخت
موتورخانه

عنوان پروژه : مرکز سوانح و سوختگی پنجاه تختخوابی کرمانشاه
دستگاه اجرایی : دانشگاه علوم پزشکی
بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار ساختمان اصلی : شرکت بلند پایه