قرارداد تهیه طرح جامع دانشگاه ارومیه (نازلو) در سال ۱۳۷۰ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه ارومیه منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات تهیه طرح جامع جهت استقرار دانشکده­های مختلف (پزشکی، پیرا پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری، تغذیه، مامایی) و فضاهای آموزشی و کمک آموزشی (تالار اجتماعات، کتابخانه، اداری، کلاس­های متمرکز) و فضاهای پشتیبانی و فرهنگی (مسجد، خوابگاه، ناهار خوری، مهمانسرا، زمین­های ورزشی، خوابگاه دانشجویی) جهت آموزش عالی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید.