قرارداد تهیه طرح جامع دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۲ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه شهید بهشتی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات تهیه طرح جامع جهت استقرار دانشکده­های مختلف و فضاهای آموزشی و کمک آموزشی (تالار اجتماعات، کتابخانه، اداری، کلاس­های متمرکز) و فضاهای پشتیبانی و فرهنگی (مسجد، خوابگاه، ناهار خوری، مهمانسرا، زمین­های ورزشی، خوابگاه دانشجویی) جهت آموزش عالی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید.