بیمارستان مذکور مرکزی یکصد تختخوابی است که بنا بر نیاز کارفرما و بهره‌بردار (دانشگاه آزاد اسلامی) عملکرد آموزشی نیز به آن اضافه شده است. محل این بیمارستان در داخل سایت دانشگاه آزاد اسلامی رودهن واقع بوده و به دلیل مجاورت با ساختمان‌های آموزشی، کارکرد آموزشی آن مد نظر بوده است. به دلیل واقع شدن بیمارستان در نقطه بلند و مرتفع سایت وسیع دانشگاه، حجم این پروژه از اطراف و دوردست قابل مشاهده بوده و به این لحاظ کوشش شده است تا در کانسپت این بیمارستان از فرم های نرم و دلپذیر استفاده شود.

مشخصات طرح

مساحت همکف: ۲۹۶۲ متر مربع

مساحت طبقه اول: ۳۰۴۳ متر مربع

مساحت طبقه دوم: ۹۱۹ متر مربع

مساحت طبقه سوم و چهارم و پنجم و ششم هرکدام: ۱۰۸۰ متر مربع

مساحت زیر زمین: ۲۳۰۴ متر مربع

همکف شامل: لابی و ورودی اصلی – اداری – درمانگاه – آزمایشگاه – فیزیوتراپی – رادیولوژی – اورژانس

طبقه اول شامل: جراحی – زایمان – آنژیوگرافی – سی سی یو – آی سی یو – پست سی سی یو – آموزشی

آمفی تاتر – پاویون ها

طبقه دوم شامل: فضاهای تاسیساتی

طبقه سوم و چهارم شامل: بستری ها

طبقه پنجم شامل: بستری کودکان و بستری زنان و زایمان

زیرزمین شامل: کاخداری – مورگ – غذاخوری – استریل – آشپزخانه – رختشویخانه