طراحی و ساخت بیمارستان ۵۶ تختخوابی در سال ۱۳۹۰ در زمینی به مساحت ۳۶۵۱۶ مترمربع آغاز شد و در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این پروژه سعی شده است علاوه بر آب و هوا و شرایط اقلیمی در طراحی فضاهای درمانی، مناسبات اجتماعی ، رفتار های قومی و نژادی و دینی و نیز مواردی چون میزان سواد و میزان درآمد ، همگی در جزئیات طرح به خصوص در مشخصات فضاهای عمومی و مدلینگ بیمارستان توجه شود. معیارهای انتخاب شده جهت طراحی و اجرای این پروژه منطبق بر اصول استانداردهای بین المللی در ضمن هماهنگی با معیار های فضاهای معماری ایران و خواسته های کارفرما است .

مشخصات طرح

تعداد تخت کل: ۵۶ تخت
اورژانس: ۹ تخت طبقه همکف
بخش بستری : ۲۶ تخت طبقه همکف
بخش مراقبت های ویژه : ۶ تخت طبقه همکف
اتاق های عمل : ۲ اتاق عمل ، ۳ تخت ریکاوری ، ۲ تخت آماده سازی

دستگاه اجرایی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر
بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی درمانی بوشهر
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران

پیمانکار ساختمان اصلی : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – قرب کربلا – موسسه الهادی (ع)
پیمانکار محوطه و ساختمان های جنبی : شرکت همیارسازه بوشهر