مشخصات طرح

ساختمان موجود اصلی:
ساختمان فعلی بیمارستان آیت ا… کاشانی شهرکرد با فعالیت آموزشی- درمانی در ۷ طبقه و زیر بنای کل ۲۵۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت کل ۳۰۰۰۰ متر مربع قرار دارد.
این بیمارستان در دو مرحله توسط این مهندسین مشاور طراحی شده است. ساختمان اصلی بیمارستان ( محل استقرار بخش‌های اصلی شامل اورژانس، بستری‌ها، جراحی‌، رادیولوژی ) در مرحله اول ساخته شد و ساختمان الحاقی در ۳ طبقه شامل بخش های آزمایشگاه ، پاتولوژی ، سنگ شکن ، فیزیوتراپی ، درمانگاه ، فضای اموزشی و اداری و امفی تئاتر می باشد.

 • • نام بخشهاي ارائه دهنده خدمت :

  بخش های بستری –گوش و حلق و بینی- ارتپدی- داخلی زنان و مردان – ارولژی زنان و مردان-جراحی زنان و مردان .

  اتاق عمل – PostICU -CCU -ICU – رومینگ- سوختگی -میانی قلب- مادر و نوزاد جداگانه- انژیو- LDR -NICU .

  اورژانس-فیزیوتراپی و ازمایشگاه-رختشویخانه –استریل و مورگ-کاخداری-دیالیز-رادیولوژی-رستوران-رختکن ها .

  • نام بخشهاي فعال پاراکلینیکی :

   رادیولوژی – سونوگرافی – سی تی اسکن -سنگ شکن- آزمایشگاه – پاتولوژی – بانک خون – داروخانه – نوار قلب – نوار مغز – مدارك پزشکی –تزریقات –اتاق جراحی کوچک و کلینیک های ویژه شامل کلینیک چشم پزشکی-کلینیک ارتپدی-کلینیک گوش و حلق و بینی-کلینیک مغز و اعصاب-کلینیک عروق- کلینیک اورولوژی .

 عنوان : بیمارستان  ۳۰۰ تختخوابی ایت ا… کاشانی شهرکرد
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال بختیاری
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار: شرکت ساختمانی زیگورات صنعت