بیمارستان مذکور مرکزی آموزشی درمانی است که با زیربنای حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع در ۸ طبقه و در زمینی به مساحت ۳ هکتار واقع شده است.

مشخصات طرح

امکانات درمانی شامل ۸ اتاق عمل، ۸ اتاق LDR و ۱ اتاق عمل اورژانس ، چهار بخش اصلی داخلی ، جراحی، زنان و کودکان- با امکانات تخصصی و فوق تخصصی رادیولوژی ، ماموگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، CCU و ICU و امکانات آموزشی از قبیل سالن اجتماعات (آمفی تِئاتر)، کلاس های بالینی،کتابخانه و پاویون جهت اقامت دانشجویان است.

LDR
۸
N. I. C. U
۹
ICU
۱۴
CCU
۱۴
POSTICU
۱۰
POST CCU
۱۰
اورژانس
۲۱
نوزادان سالم
۲۳
بستری زنان و زایمان
۴۷
بستری کو دکان
۴۸
بستری جراحی زنان
۴۸
بستری جراحی مردان
۴۸
تخت کل
۲۷۳
اتاق عمل
۹

وزارت راه و شهرسازی
سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی گوپله