طرح بیمارستان آموزشی مذکور در سال ۱۳۸۳ توسط این مهندسین مشاور در زمینی به وسعت ۶٫۷ هکتار ارائه شد و از اواسط سال ۱۳۸۵ کار احداث آن آغاز شد و در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مشخصات طرح

زیربنا: ۲۲۸۵۸  متر مربع
تعداد طبقه: ۷
تعداد تخت عادی: ۲۰۰ تخت
تعداد تخت کل: ۲۹۶ تخت
بخش I.C.U تخت : ۱۲ تخت
بخش C.C.U تخت : ۱۱ تخت
بخش N.I.C.U تخت : ۱۰ تخت
بخش POST C.C.U تخت: ۲۵ تخت
بخش اورژانس: ۲۰ تخت
بخش اعمال جراحی: ۸ اتاق عمل- ۱۲ تخت ریکاوری و ۸ تخت آمادگی
بخش نوزادان سالم: ۳۲ تخت
بخش بستری زنان و زایمان: ۳۶ تخت
بخش بستری کودکان و نوزادان: ۵۰ تخت
بخش بستری داخلی: ۵۰ تخت
بخش بستری جراحی: ۵۰ تخت
درمانگاه تخصصی: رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان،
سی تی اسکن، آندوسکوپی، آزمایشگاه
فیزیوتراپی: حرکت درمانی، آب درمانی، برق درمانی
بخش دیالیز: ۱۲ تخت

خدمات تشخیصی:
رادیولوژی ۲ اتاق فلوروسکوپی، ۱ اتاق رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی آزمایشگاه

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی گوپله