بیمارستان مذکور، مرکزی غیر آموزشی بوده که در مسیر ترانزیت تهران به مشهد قرار گرفته است و بدین لحاظ دارای برخی خصوصیات ( از جمله اورژانس وسیع جهت پوشش حوادث جاده‌ای) است. این بیمارستان در سایت قدیمی بیمارستان حشمتیه واقع شده و جایگزین ساختمان قدیمی شده است. در حال حاضر بیمارستان مذکور مورد بهره‌برداری واقع شده است.

این بیمارستان دارای کلیه بخش‌های چهارگانه (داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان) بوده و ضمناً شامل بخش مراقبت‌های ویژه ( ICU و CCU) و مراقبت‌های میانی (Post CCU) و کلیه امکانات تشخیص ( آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی) و امکانات پشتیبانی ( آشپزخانه، رختشویخانه، کافداری، استریل، انبارها، سالن غذاخوری و غیره…) است.

مشخصات طرح

زیر بنای ساختمان :
۱۸۸۹۰
مترمربع
مساحت زمین:
۱۴۳۰۰
مترمربع
مساحت همکف :
۳۶۹۰
مترمربع
مساحت طبقه اول :
۳۱۷۰
مترمربع
مساحت طبقه دوم:
۲۵۶۵
مترمربع
مساحت طبقه سوم:
۱۶۳۳
مترمربع
مساحت چهارم:
۱۶۵۵
مترمربع
مساحت پنجم:
۱۶۵۵
مترمربع
مساحت ششم:
٨۹۵
مترمربع
مساحت زیرزمین:
۳۷۲۱
مترمربع

تعداد طبقات: ۷ طبقه روی زمین و یک طبقه در زیر زمین (مجموع ٨ طبقه)

عنوان پروژه : بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار
دستگاه اجرایی : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار ساختمان : شرکت ایران نیکسازان