Skip to main content

پروژه های مطالعاتی و طرح جامع

طرح جامع مجموعه ورزشی شهید شیرودی

مارس 4, 2022

طرح جامع مجتمع ورزشی اردبیل

مارس 4, 2022

ساماندهی و طرح توسعه کلان پردیس دانشگاه الزهرا تهران

مارس 4, 2022

طرح جامع دانشگاه ارومیه (نازلو)

مارس 4, 2022

طرح جامع دانشگاه شهید بهشتی در تهران

مارس 4, 2022

لیست پروژه های مطالعاتی و طرح جامع:

نام پروژه و محل اجرا سال عقد قرارداد نام کارفرما
طرح جامع دانشگاه ارومیه (نازلو) ۱۳۷۰ دانشگاه ارومیه
ساماندهی و طرح توسعه کلان پردیس دانشگاه الزهرا تهران ۱۳۷۱ دانشگاه الزهرا
طرح جامع دانشگاه شهید بهشتی در تهران ۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
طرح جامع دانشگاه سمنان ۱۳۷۲ دانشگاه سمنان
طرح جامع و تفضیلی مرکز روانپزشکی رازی در تهران ۱۳۷۳ دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
ساماندهی دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، قم و اراک ۱۳۸۱ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
طرح ساماندهی کالبدی دانشگاه های علوم پزشکی و افزایش بهره وری از فضاها (۲۳ دانشگاه) + الحاقیه ۱۳۸۱ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
طرح ساماندهی مراکز اورژانس و مراکز ICU و CCU کشور ۱۳۸۱ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
طرح جامع مراکز درمان بستر در کل کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
طرح جامع مجموعه ورزشی آزادی ۱۳۸۲ شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور
طرح جامع مجموعه ورزشی شیرودی ۱۳۸۲ شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور
بازنگری ساماندهی و تکمیل طرح جامع و توسعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳۸۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نیازسنجی، الگودهی و فضایابی بیمارستان های ۲۰۰ تختخوابی در ۴ اقلیم ۱۳۸۳ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
طرح ساماندهی کالبدی و طرح توسعه پردیس دانشگاه الزهرا و طرح مجموعه فرهنگی هنری دانشگاه ۱۳۸۳ دانشگاه الزهرا
طرح جامع ساماندهی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی مرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار ۱۳۸۳ مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار
طرح مطالعات ساماندهی فضاهای دانشگاه ارومیه و پردیس های مختلف ۱۳۸۳ دانشگاه ارومیه
مطالعات استاندارد سازی فضاهای سازمان پزشکی قانونی ۱۳۸۴ سازمان پزشکی قانونی کشور
طرح جامع مجموعه ورزشی تختی ۱۳۸۴ شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور
طرح ساماندهی کالبدی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان
طرح جامع دانشگاه های پیام نور در سه استان بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد ۱۳۸۹ دانشگاه پیام نور
تدوین استاندارد و برنامه ریزی و طراحی دانشکده های پیراپزشکی ۱۳۹۴ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
بیمارستان ۹۶ تختخوابی دامغان ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
توسعه بیمارستان امیرالمومنین سمنان ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
مرکز آموزشی بیمارستان کوثر سمنان ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی نورآباد دلفان ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
بیمارستان ۶۴ تختخوابی الشتر ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان