Skip to main content

بازدید کارفرما، مشاور و پیمانکار از پروژه بیمارستان آیت الله خویی

By نوامبر 11, 2018نوامبر 17th, 2018اخبار

یکشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۹۷ جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران جناب مهندس کوشافر و مدیر عامل شرکت پیمانکاری ایران رمپ و کارفرمای محترم، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشکده علوم پزشکی خوی در محل پروژه بیمارستان آیت الله خویی برگزار گردید که پس از بازدید از کل پروژه تصمیماتی مربوط به تسریع در اتمام پروژه در صورت جلسه ای اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید