ساختمان پزشکی قانونی کشور در تهران (کهریزک)

اکتبر 3, 2019

ساختمان مرکز پزشکی قانونی خرم آباد

اکتبر 2, 2019

دپارتمان تصویر برداری بیمارستان امام خمینی تهران

اکتبر 1, 2019

مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی تهران

سپتامبر 30, 2019