ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان امام خمینی شهریار

فوریه 7, 2022

بیمارستان خصوصی ۸۲ تختخوابی دهوک عراق

نوامبر 26, 2021

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کوار

جولای 16, 2021

بیمارستان آموزشی درمانی ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش

اکتبر 2, 2019

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی آموزشی قزوین

اکتبر 1, 2019

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی بوشهر

سپتامبر 29, 2019

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی یاسوج

سپتامبر 28, 2019

بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آموزشی درمانی یازهرا(س) دزفول

سپتامبر 27, 2019

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار

سپتامبر 26, 2019

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایت الله کاشانی شهرکرد

سپتامبر 25, 2019