تالار بزرگ هنرهای نمایشی شهرکرد

اکتبر 5, 2019

آمفی تئاتر دانشکده دریانوردی چابهار

اکتبر 5, 2019

آمفی تئاتر دانشگاه زاهدان

اکتبر 5, 2019

آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی دانشگاه ارومیه

اکتبر 5, 2019

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اکتبر 5, 2019

کتابخانه مرکزی زاهدان

اکتبر 5, 2019

سالن چند منظوره دانشگاه شهید بهشتی تهران

اکتبر 5, 2019

مسجد دانشگاه الزهرای تهران

اکتبر 5, 2019

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

اکتبر 5, 2019