قرارداد تهیه طرح جامع مجتمع ورزشی اردبیل در سال ۱۳۷۱ بین این مهندسین مشاور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات تهیه طرح جامع جهت استادیوم فوتبال، سالن­ها (چند منظوره، استخر، رزمی) و زمین­های مختلف ورزشی (پیست دوچرخه سواری، هندبال، اسکیت، تنیس) و فضاهای پشتیبانی و فرهنگی (مسجد، خوابگاه، ناهار خوری، مهمانسرا، خوابگاه ورزشکاران، دوش و رختکن) جهت استفادة ورزشکاران به این مهندسین مشاور واگذار گردید.