قرارداد ساماندهی و طرح توسعه کلان پردیس دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۷۱ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه الزهرا تهران (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید. طرح پیشنهادی مجموعه شامل بخش­های آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی، اداری، تسهیلاتی و شبکه ارتباطی بود و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت آموزش عالی دانشجویان (به تعداد۴۰۰۷ نفر) به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس سرفصل دروس با توجه به تعداد واحدها و امکان ارائه آنها در هر ترم، و با در نظر گرفتن تقسیمات عملی و نظری در دروس پایه، عمومی و اختصاصی انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طرح توسعه کلان پردیس دانشگاه الزهرا تهران انجام گردید.