بیمارستان امام خمینی ارومیه ( که مهم‌ترین مرکز درمانی ارومیه است ) در دهه‌ی ۱۳۶۰ توسط مهندسین مشاور ماهر و همکاران طراحی شد و اوایل دهه ۷۰ به بهره‌برداری رسید. با توجه به تغییر کلی شرایط در طی حدود ۳۰ سال، نیاز به توسعه و گسترش این بیمارستان ( به شکلی که عملکرد فعلی آن را مختل نسازد ) مد نظر بود.

بنابراین طرح این مهندسین مشاور شامل ایجاد یک ساختمان درمانی موازی و مجاور با ساختمان قدیمی و ارتباط طبقاتی دو ساختمان از طریق پل ارتباطی بود، به شکلی که ساختمان جدید پذیرای کلیه‌ی مراجعه کنندگان و نقطه ورود به مجموعه‌ی دو ساختمان باشد.

طراحی و ساخت ساختمان اورژانس و سرطان بیمارستان امام خمینی ارومیه با توجه به نیاز شدید منطقه و کمبود فضای اورژانس بیمارستان امام خمینی و ازدیاد شدید مراجعین، در سال ۱۳۹۵ کلید خورد و در ادامه فضاهای کلینیکال و بستری سرطان و همچنین فضاهای آموزشی بر اساس نیاز، در طبقات فوقانی بنا پیش بینی گردید.

مشخصات طرح

زیربنای ساختمان اصلی: ۱۴۰۵۰ مترمربع
مساحت طبقه همکف(اورژانس): ۳۵۰۰ مترمربع
مساحت طبقه اول: ۳۶۰۰ مترمربع
مساحت طبقه دوم: ۳۵۸۰ متر مربع
مساحت طبقه سوم: ۳۳۷۰ مترمربع

تعداد طبقات ۴ سقف

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار: شرکت توسعه ساختمان

فیلم