قرارداد  طراحی دهکده فرهنگی- ورزشی کیاکلایه در سال ۱۳۸۷ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم پیست اسلالوم، سالن ورزشی آقایان و بانوان، برج قایقرانی، متل، و هتل اقامتی و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان­های فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس استاندادرهای مربوطه و سرانه آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی دهکده فرهنگی- ورزشی کیاکلایه انجام گردید.

پیست اسلالوم کیاکلایه

ساختمان پشتیبانی اسلالوم کیاکلایه

سالن ورزشی آقایان

سه سالن ورزشی بانوان

برج پایانی قایقرانی کیاکلایه

ساختمان های کلوب قایقرانی کیاکلایه

مجموعه متل کیاکلایه

هتل پنج ستاره توریستی کیاکلایه