بیمارستان مذکور مرکزی آموزشی درمانی است که در دو مرحله توسط این مهندسین مشاور طراحی شده است. ابتدا در سال ۱۳۸۸ طرح مذکور ( شامل بال جنوبی ) تحت عنوان بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی طراحی شد، که در طرح مذکور فرم‌های سیال و منحنی که تداعی کننده پهلو گرفتن کشتی در ساحل است مد نظر بوده است. اسکلت بیمارستان بر اساس طرح مذکور ساخته شده و رو به اتمام بود که به دلیل بحران های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه کشورمان، پروژه مذکور مدتی متوقف ماند. تا این که در سال ۱۳۹۶ قرار شد طرح گسترش ئ توسعه این بیمارستان به شکل یکپارچه و متصل با سازه موجود توسط این مهندسین مشاور انجام شود. که با توجه به وسعت آن، در رده مگاهاسپیتال قرار می‌گیرد. در طراحی بال شمالی، ارتباط دو ساختمان از طریق یک کریدور ارتباطی تامین شده است که ارتباط تمام طبقات متناظر را با یکدیگر فراهم می‌سازد.

 

عنوان پروژه: بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندر عباس

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران

مشخصات طرح

مساحت سایت: ۱۱ هکتار

زیربنا: ۵۳۵۸۵ متر مربع (با احتساب موتورخانه)

تعداد تخت های کل: ۵۵۸ تخت

ظرفیت اسمی (تخت های بستری + پست) : ۳۵۹ تخت

تعداد تخت های بستری (بستری زنان و زایمان، بستری کودکان و نوزادان، نرسری، بستری داخلی و جراحی) : ۲۹۲ تخت

تعداد تخت های Post CCU: ۲۵ تخت

تعداد تخت های پست آنژیوگرافی: ۱۷ تخت

تعداد تخت های Post MICU: ۲۵ تخت

تعداد تخت های اورژانس: ۵۵ تخت

تعداد اتاق های عمل: ۱۵ اتاق عمل و ۱ اتاق عمل هیبریدی در بخش جراحی

۲ اتاق عمل در بخش اورژانس

تعداد تخت های MICU : ۲۴ تخت

تعداد تخت های SICU : ۲۴ تخت

تعداد تخت های CCU : ۵۹ تخت

تعداد تخت های CSICU : ۷ تخت

تعداد اتاق های آنژیوگرافی: ۴ اتاق آنژیوگرافی و ۴ اتاق عمل قلب باز

تعداد اتاق های زایمان: ۱۰ اتاق LDR

تعداد تخت های مراقبت های نوزادان : ۳۰ تخت

فیلم