بیمارستان مذکور در دو مرحله توسط این مشاور طراحی شده است. این بیمارستان ابتدا یکصد تختخوابی بود و قرارداد طراحی آن در سال ۱۳۸۲ با بخش خصوصی منعقد شد. سپس به دولت واگذار و طرح توسعه آن انجام شد که طی آن تعداد تخت های این بیمارستان به ۳۴۳ تخت رسیده است.

قرارداد طراحی بیمارستان ۳۴۳  تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار در سال ۱۳۹۳بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۳۴۳ تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار انجام گردید.

پیمانکاری این پروژه (در طول زمان­های مختلف) به شرکت­های وزان، شن راد بتن، عظمت سازه سبلان (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

مشخصات طرح

تعداد تخت بستری : ۲۰۸ تخت

تعداد تخت تحت نظر اورژانس : ۲۸ تخت تحت نظر + ۱ تخت ایزوله سوختگی+ ۲ تخت ایزوله عفونی + ۱ تخت ایزوله روانی+ ۱ اتاق عمل سرپایی اورژانس

تعداد تخت :  ۱۰ تخت POST ICU

تعداد تخت : ۱۰ تخت POST CCU

تعداد تخت: ۳۱ تخت ICU

تعداد تخت: ۳۱ تخت CCU

تعداد تخت: ۸ تخت NICU

تعداد تخت دیالیز : ۱۳ تخت

تعداد اتاق زایمان : ۶ اتاق زایمان LDR + 1 اتاق عمل سزارین در بخش جراحی زنان و زایمان

تعداد اتاق عمل : ۱۰ اتاق عمل

تعداد تخت پاویون : ۲۴ تخت

تعداد تخت کل : ۳۴۳ تخت