این بیمارستان یکی از نخستین پروژه‌­های درمانی است که پس از پیروزی انقلاب در این مهندسین مشاور کار شد.

قرارداد طراحی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ارومیه در سال ۱۳۵۹ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه‌­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ارومیه انجام گردید.

در حال حاضر بیمارستان مذکور به عنوان مهم­ترین مرکز درمانی ارومیه مشغول به کار است.