مشخصات طرح :

– زیر بنا : ۲۲۰۰۰ مترمربع
– تعداد طبقات : ۷ طبقه
– تعداد تخت کل : ۲۰۰ تخت
– بخش مراقبت های ویژه و میانی :
بخش ICU : 14 تخت
بخش CCU : 8 تخت
بخش Post CCU : 8 تخت
– بخش اورژانس : ۲۰ تخت
– تعداد اتاق های عمل : ۸ اتاق
– تعداد اتاق های زایمان طبیعی : ۶ اتاق
– بخش های بستری : جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، پست پارتوم، نوزادان، اطفال، ارتوپدی،
چشم، ENT ، ارولوژی
– بخش های درمانی : فیزیوتراپی، برق درمانی،حرکت درمانی
– بخش های تشخیصی : آزمایشگاه،رادیولوژی، CT SCAN ، MRI ،ماموگرافی، سونوگرافی،آندوسکوپی،
کلونوسکوپی
– کلینیک ها : داخلی، جراحی ، قلب ، گوارش ، زنان و کودکان ، چشم ، دندانپزشکی ، اعصاب و روان