طراحی و ساخت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اهواز در سال ۹۳ در زمینی به مساحت حدود ۴ هکتار آغاز شد.
در این پروژه سعی شده است علاوه بر آب و هوا و شرایط اقلیمی، با توجه به اهمیت کنترل عفونت در بیمارستان سوختگی اتاق های خصوصی و نیمه خصوصی برای کنترل عفونت و آرامش بیمار طراحی شده است برای کاهش احتمال انتقال عفونت های بیمارستانی طرح های تأسیساتی پیچیده بسیاری مد نظر قرار گرفته است. همچنین نور پردازی و تغییر رنگ هم از دیگر اقداماتی بوده که برای ایجاد تغییر در فضای بیمارستان مدنظر قرار گرفته شده است بکارگیری شیوه های مذکور موجب به وجود آمدن احساس امنیت و اطمینان در بیماران می شود که همین امر در تسریع بهبود وضعیت جسمانی و روحی آنها می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. بخش های تخصصی این بیمارستان شامل اورژانس سوختگی ( دارای دوش های سوختگی، اکسیژن تراپی، دبریدمان، استراکتومی) بخش مراقبت های ویژه سوختگی BICU، بخش بازتوانی حرکتی بیماران سوخته و کلینیک های تخصصی می‌باشد. همچنین بخش جراحی سوختگی به شکل خاص و مرتبط با هر بخش بستری قرار گرفته است.

مشخصات طرح

زمین بیمارستان
۴ هکتار
زیربنا
۲۰۸۵۰ مترمربع
تعداد تخت کل:
۱۰۰ تخت
اورژانس:
۱۰ تخت
طبقه همکف
بستری گرافت:
۱۸ تخت
طبقه دوم
بستری پلاستیک:
۱۸ تخت
طبقه دوم
بستری نیمه عفونی:
۲۶ تخت
طبقه سوم
بستری عفونی:
۱۴ تخت
طبقه چهارم
بستری BICU :
۱۴ تخت
طبقه پنجم
اتاق های عمل:
۲ اتاق عمل جراحی عفونی + ۳ اتاق عمل جراحی غیرعفونی +
یک اتاق عمل در بخش اورژانس

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی گوپله