طراحی و ساخت بیمارستان بزرگ سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع) در سال ۱۳۸۵ در زمینی به مساحت ۵۶۰۰۰ مترمربع آغاز شدو ساخت بیمارستان در سال ۱۳۹۴ به اتمام رسید .در طراحی بیمارستان ها ، صرف مشخص کردن تخصص های پزشکی موجود، نمی تواند محور طراحی ها منظور گردد. همتراز با استانداردهای پزشکی و نیز ساختمانی موجود در زمینه بخش های مختلف ساختمانی ، توجه کامل به فرهنگ و عادات و ویژگی های جمعیتی استفاده کنندگان از آن بیمارستان هم از اولویت خاص برخوردار است. در این پروژه سعی شده است علاوه بر آب و هوا و شرایط اقلیمی در طراحی فضاهای درمانی، مناسبات اجتماعی ، رفتار های قومی و نژادی و دینی و نیز مواردی چون میزان سواد و میزان درآمد ، همگی در جزئیات طرح به خصوص در مشخصات فضاهای عمومی و مدلینگ بیمارستان توجه شود. معیارهای انتخاب شده جهت طراحی و اجرای این پروژه منطبق بر اصول استانداردهای بین المللی و هماهنگی با معیار های فضاهای معماری ایران و خواسته های کارفرما است .

مشخصات طرح

مساحت سایت: ۵۶۰۰۰ متر مربع

زیربنای کل: ۲۳۵۰۰ متر مربع

مساحت محوطه سازی :
۷۵۰۰
مترمربع
زیر بنای ساختمان های جنبی:
۱۵۰۰
مترمربع
مساحت زیرزمین:
۵۴۵۰
مترمربع
مساحت همکف:
۴۶۵۰
مترمربع
مساحت طبقه اول :
۲۹۵۰
مترمربع
مساحت طبقه دوم :
۲۹۵۰
مترمربع
مساحت طبقه سوم :
۲۹۵۰
مترمربع
مساخت طبقه چهارم :
۲۹۵۰
مترمربع
مساحت طبقه پنجم :
۱۶۵۰
مترمربع

بخش اورژانس:

اورژانس سوختگی در این بیمارستان به عنوان نقطه‌ی ورودی بیماران سوخته با ترومای متعدد (سوختگی به همراه خفگی ناشی از استنشاق دود و کربن، شکستگی و …) در نظر گرفته شده و دارای امکاناتی همچون دوش‌های سوختگی، اکسیژن تراپی تحت فشار (هایپر باریک)، امکانات دبریدمان، امکانات استراکتومی و غیره… بوده و اقامت اولیه بیمار سوختگی را تا زمان تثبیت علائم حیاتی در اورژانس میسر می‌سازد.

 

مراقبت ویژه BICU
بخش مراقبت های ویژه سوختگی پزشکی جراحی ( BICU ) بخشی است مخصوص بیماران با شرایط بحرانی که نیازمند حداکثر سطح مراقبت و ثبت فیزیولوژیک پیوسته هستند.

– آزمایشگاه
در این بخش با آزمایشات متعدد امر تشخیص را یاری می دهند. علاوه بر آن آزمایشگاه تخصصی سلول‌های بنیادی و کاشت و پیوند پوست در این بیمارستان وجود دارد.

– رادیولوژی
رادیولوژی، هم ردیف آزمایشگاه تشخیص طبی، یکی از عوامل اصلی در تشخیص بوده که تشعشع درمانی را نیز عرضه می دارد و پذیرش بیمار فقط با تجویز پزشک خواهد بود.

– درمانگاه
درمانگاه یک مرکز مستقل و مخصوص درمان های تکمیلی سوختگی است . بنابراین علاوه بر کلینیک‌های متعارف دارای امکاناتی برای بیماران دچار بدشکلی های ناشی از سوختگی (پلاستیک) و همچنین سفارش و توزیع البسه‌ی مخصوص سوختگی است.

– بستری
بخش های بستری معمولاً بزرگترین مؤلفه و بخش در یک بیمارستان عمومی هستتند. وظیفه اصلی واحد بستری بیماران ارائه مراقبت های مناسب و تشخیص درمان صحیح بیماران بستری است.
در این بیمارستان بستری بیماران بر حسب عفونت به بستری نیمه عفونی، بستری عفونی، بستری گرافت و غیر عفونی تقسیم‌بندی شده است.

– جراحی
بخش جراحی جایی است که بیماری ها ، جراحات ، بدشکلی ها و نقص ها توسط روشهای جراحی درمان می شوند. این بخش در بیمارستان سوختگی به شکل خاص و مرتبط با هر بخش بستری (عمومی، گرافت، عفونی) وجود داشته و حالت و ارتباطات بخش جراحی سوختگی (نسبت به بخش‌های متعارف جراحی در بیمارستان‌های عمومی) کاملا متفاوت و خاص است.

– فیزیوتراپی

در بیمارستان فوق علاوه بر بخش آب درمانی و حرکت درمانی، بخش جدید لیزر درمانی با امکانات و دستگاه‌های پیشرفته جهت تسریع درمان‌ها و تشکیل پوست بیماران سوخته با متدهای لیزری وجود دارد.