بیمارستان شهدای تجریش بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی در شمال تهران است و سال‌هاست که به خدمت رسانی مشغول است. در طرح جایگزینی این بیمارستان مقرر شد ساختمان جدید با ظرفیت ۵۴۰ تخت در همان سایت و در مجاورت ساختمان قدیمی (فعلی) بیمارستان برپا شود و پس از بهره‌برداری از آن، ساختمان قدیمی که از نظر میراثی و اثری ارزشمند است به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌بردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و حین ساخت از کمک های خیرین عزیز نیز در جهت تکمیل پروژه استفاده شده است.

مشخصات طرح

زیربنا : ۵۸۵۰۰ متر مربع

مساحت زیرزمین:
۶۶۳۶.۵
مترمربع

مساحت همکف :
۵۸۸۹٫۴
مترمربع
مساحت طبقه اول :
۶۳۱۶.۵
مترمربع
مساحت طبقه دوم:
۵۰۲۹٫۷
مترمربع
مساحت طبقه سوم:
۵۰۵۵.۸
مترمربع

مساحت طبقه چهارم:
۵۰۲۰.۲
مترمربع

مساحت طبقه پنجم:
۵۰۲۰.۴
مترمربع

مساحت طبقه ششم :
۳۳۹۷.۲
مترمربع

مساحت طبقه هفتم:
۳۲۵۰.۲ مترمربع

مساحت طبقه هشتم:
۳۲۴۶.۵
مترمربع

مساحت طبقه نهم:
۳۲۴۹٫۶
مترمربع

مساحت طبقه دهم:
۳۲۴۹٫۶
مترمربع

مساحت طبقه یازدهم:
۳۲۴۶.۷
مترمربع
مساحت خرپشته:
۱۹۴.۵
مترمربع

تعداد طبقات: ۱۲ طبقه روی زمین و یک طبقه در زیر زمین (مجموع ۱۳ طبقه)

عنوان پروژه : بیمارستان آموزشی درمانی ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش
دستگاه اجرایی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار ساختمان : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- گروه تخصصی شهید رجایی