استادیوم فوتبال و مجتمع ورزشی بناب

این دو ساختمان در محلی نزدیک به هم و در روبروی یکدیگر قرار دارند. قرارداد طراحی استادیوم فوتبال و مجتمع ورزشی بناب در سال ۱۳۷۱بین این مهندسین مشاور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی استادیوم فوتبال و مجتمع ورزشی بناب انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه­ها به شرکت­های کاشان- فولاد ساختمان- خرم ساز (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

استادیوم ۵۰۰۰ نفری قابل توسعه به ۱۰۰۰۰ نفری بناب