ساختمان پزشکی قانونی کشور در تهران (کهریزک)

مهر ۱۱, ۱۳۹۸

ساختمان مرکز پزشکی قانونی خرم آباد

مهر ۱۰, ۱۳۹۸

دپارتمان تصویر برداری بیمارستان امام خمینی تهران

مهر ۹, ۱۳۹۸

مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی تهران

مهر ۸, ۱۳۹۸