بیمارستان آموزشی درمانی ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش

مهر ۱۰, ۱۳۹۸

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی آموزشی قزوین

مهر ۹, ۱۳۹۸

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی بوشهر

مهر ۷, ۱۳۹۸

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی یاسوج

مهر ۶, ۱۳۹۸

بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آموزشی درمانی یازهرا(س) دزفول

مهر ۵, ۱۳۹۸

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار

مهر ۴, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایت الله کاشانی شهرکرد

مهر ۳, ۱۳۹۸

طرح توسعه بیمارستان محک

مهر ۲, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی خاتم الانبیاء شیراز

مهر ۱, ۱۳۹۸

بیمارستان یکصد تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز

شهریور ۲۹, ۱۳۹۸