وضعیت پیشرفت پروژه های جاری

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی خاتم الانبیا شیراز

32.43%

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یاسوج

96.32%

بیمارستان سوختگی اهواز

99.96%

استادیوم ۵۰۰۰ نفری بروجرد

70.36%

استادیوم فوتبال بناب

81.54%

سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری زاهدان

48.45%

استادیوم فوتبال نیکشهر

94%

استادیوم فوتبال میرجاوه

86.5%

استخر سرپوشیده زابل

93%

استادیوم فوتبال یاسوج

99%

استادیوم فوتبال شاهرود

45%

سالن دو ومیدانی خرم آباد

90%

سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری قم

53%

سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفری کرمانشاه

65.6%

بیمارستان ۵۷۹ تختخوابی شهدای تجریش

68.37%

بیمارستان بندرعباس

99%

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی شهریار

61.09%

الحاقی بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

99%

بيمارستان سوانح و سوختگي ۵۰ تختخوابي گلستان كرمانشاه

99%

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی سبزوار

100%

بیمارستان ۳۸ تختخوابی دیر

100%

بیمارستان آیت الله خویی

96.5%

ساختمان اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

99%

بيمارستان ۴۰۰ تختخوابي دزفول (اسکلت)

92.8%

بيمارستان ۴۰۰ تختخوابي دزفول ( تاسیسات ، نازک کاری و ..)

18%

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

76.63%

طرح توسعه بیمارستان محک

100%

آخرین آپدیت : ۹۷/۹/۱۸