پروژه های فرهنگی:

تالار بزرگ هنرهای نمایشی شهرکرد

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آمفی تئاتر دانشکده دریانوردی چابهار

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آمفی تئاتر دانشگاه زاهدان

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی دانشگاه ارومیه

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کتابخانه مرکزی زاهدان

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

سالن چند منظوره دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

مسجد دانشگاه الزهرای تهران

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

لیست پروژه های فرهنگی:

نام پروژه و محل اجرا

سال عقد قرارداد

نام کارفرما

نام پیمانکار

آمفی تئاتر دانشگاه زاهدان

۱۳۷۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

بهساز جنوب

تالار بزرگ هنرهای نمایشی شهرکرد

۱۳۸۱

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری

خدمت

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۸۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران گروه

کتابخانه مرکزی زاهدان

۱۳۸۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

بهساز جنوب

مصلای امام خمینی تهران- باب امیرالمومنین

۱۳۸۳

مصلای امام خمینی

آمفی تئاتر دانشکده دریانوردی چابهار

۱۳۷۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان

بهساز جنوب

کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر دانشگاه یاسوج

۱۳۸۷

دانشگاه یاسوج

کتابخانه به همراه ۸ پژوهشکده در پردیس دانشگاه کرمان

۱۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سالن چند منظوره دانشگاه شهید بهشتی تهران

۱۳۷۲

دانشگاه شهید بهشتی

زمینه ساز

مسجد دانشگاه ارومیه

مسجد دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۱۳۷۲

دانشگاه سمنان

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

۱۳۷۸

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مسجد آموزشکده کشاورزی سراوان

۱۳۸۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان

آمفی تئاتر دانشگاه ارومیه

۱۳۶۹

دانشگاه ارومیه

اروم اشتراک

سالن اجتماعات  بیمارستان امام خمینی اهواز

۱۳۸۸

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز