پروژه های تخصصی:

ساختمان پزشکی قانونی کشور در تهران (کهریزک)

مهر ۱۱, ۱۳۹۸

ساختمان مرکز پزشکی قانونی خرم آباد

مهر ۱۰, ۱۳۹۸

دپارتمان تصویر برداری بیمارستان امام خمینی تهران

مهر ۹, ۱۳۹۸

مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی تهران

مهر ۸, ۱۳۹۸

لیست پروژه های تخصصی:
نام پروژه و محل اجرا سال عقد قرارداد نام کارفرما نام پیمانکار
 ساختمان پزشکی قانونی کشور در تهران (کهریزک) ۱۳۷۶ سازمان پزشکی قانونی کشور تهران تبرید
دپارتمان تصویر برداری بیمارستان امام خمینی تهران ۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گروه
مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان امام خمینی تهران ۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران  
مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
مرکز ملی اقیانوس شناسی در تهران ۱۳۷۶ مرکز اقیانوس شناسی زمینه ساز
طرح توسعه انستیتو کانسر (تشخیص و درمان سرطان) در بیمارستان امام خمینی تهران ۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران  
مرکزسرطان در بیمارستان ۵ آذر گرگان   دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
مطالعات ساختمان جدید سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۰ مجری طرح ساختمان جدید سازمان بورس اوراق بهادار تهران  
مجتمع داروسازی تولیداروی قزوین ۱۳۸۰ شرکت تولیدارو  
مرکز پزشکی قانونی خرم آباد ۱۳۸۶ سازمان پزشکی قانونی لرستان  
مجتمع قضایی شماره ۲ یاسوج ۱۳۸۸ دادگستری استان کهکیلویه و بویر احمد کهن کاران
ساختمان رادیو تراپی گرگان ۱۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهان فراز گلستان