پروژه های بهداشتی و درمانی

بیمارستان آموزشی درمانی ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش

مهر ۱۰, ۱۳۹۸

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی آموزشی قزوین

مهر ۹, ۱۳۹۸

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی بوشهر

مهر ۷, ۱۳۹۸

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی یاسوج

مهر ۶, ۱۳۹۸

بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آموزشی درمانی یازهرا(س) دزفول

مهر ۵, ۱۳۹۸

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار

مهر ۴, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایت الله کاشانی شهرکرد

مهر ۳, ۱۳۹۸

طرح توسعه بیمارستان محک

مهر ۲, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی خاتم الانبیاء شیراز

مهر ۱, ۱۳۹۸

بیمارستان یکصد تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز

شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

مرکز سوانح و سوختگی پنجاه تختخوابی کرمانشاه

شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس

شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی امام خمینی ارومیه

شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

ساختمان اورژانس و سرطان بیمارستان امام خمینی ارومیه

شهریور ۲۲, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۴۳ تختخوابی شهریار

شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

بیمارستان آموزشی درمانی ۲۵۰ تختخوابی آیت الله خویی

شهریور ۱۸, ۱۳۹۸

بیمارستان ۹۶ تختخوابی رودهن

شهریور ۱۶, ۱۳۹۸

بیمارستان ۵۰ تختخوابی دزفول

شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

بیمارستان یکصد تختخوابی نزاجا ارومیه

شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی نزاجا اهواز

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

طرح توسعه بیمارستان ایرانمهر

شهریور ۹, ۱۳۹۸

بیمارستان ۹۶ تختخوابی ماکو

شهریور ۸, ۱۳۹۸

بیمارستان ۵۶ تختخوابی امام هادی(ع) دیر

شهریور ۷, ۱۳۹۸

مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی تهران

شهریور ۶, ۱۳۹۸

بیمارستان روانپزشکی ۱۰۰ تختخوابی ساری

شهریور ۵, ۱۳۹۸

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

شهریور ۴, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی روانی همدان

شهریور ۳, ۱۳۹۸

بیمارستان ۱۲۰۰ تختخوابی نمازی شیراز

شهریور ۲, ۱۳۹۸

توسعه و تکمیل بیمارستان وزارت نفت-تهران

شهریور ۱, ۱۳۹۸

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی چشم‌پزشکی خلیلی شیراز

مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

طرح توسعه بیمارستان ۵ آذر گرگان

مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

مرکز فوریت های پزشکی در ۱۰ شهر

مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

طرح توسعه و تکمیل بیمارستان سینا

مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهدای هفتم تیر شهر ری

مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب

مرداد ۲۲, ۱۳۹۸

بیمارستان دکتر شریعتی ۲

اسفند ۶, ۱۳۹۷

بیمارستان بزرگ سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع)

آبان ۱۸, ۱۳۹۶

لیست پروژه های بهداشتی و درمانی:

نام پروژه و محل اجرا

سال عقد قرارداد

نام کارفرما

نام پیمانکار

طرح توسعه و تکمیل بیمارستان سینا

۱۳۸۰

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

آرمه دشت- شومینه ران

بیمارستان ابرکوه

۱۳۷۶

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی آیت الله کاشانی شهرکرد

۱۳۷۶

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شعله چهارمحال-طرح و بازرسی- زیگورات صنعت

مرکز فوریت های پزشکی در ۱۰ شهر

۱۳۷۷

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

تابان شهر- کانرود- پوج- تهیه- سکنا سازه- آذر ماحال- طلایه ساز- مرو زیست

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

۱۳۷۳

دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

بیمارستان ۵۰ تختخوابی زاهدان

۱۳۷۹

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی اهواز

۱۳۷۹

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

طرح توسعه بیمارستان ۵ آذر گرگان

۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ساری کومه

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی ارومیه

۱۳۸۰

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی روانی همدان

۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشکی همدان

بیمارستان ۵۰ تختخوابی مراغه

۱۳۸۲

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

بیمارستان ۳۲ تختخوابی محمود آباد

۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کانی گران

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شیراز

۱۳۸۲

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

بیمارستان ۹۶ تختخوابی ماکو

۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

آذر ماحال

بیمارستان ۵۰ تختخوابی اردکان

۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پروفیل یزد

بیمارستان ۳۲ تختخوابی خارک

۱۳۸۳

شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی

توان شرق

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بوشهر

۱۳۸۳

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

گوپله

بیمارستان قلب سید الشهداء ارومیه

۱۳۸۴

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سکنی سازه ارومیه

بیمارستان ۵۰ تختخوابی دزفول

۱۳۷۹

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

بازنگری و تکمیل بیمارستان آق قلا

۱۳۸۱

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

رس

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی سوانح و سوختگی امیرالمومنین شیراز

۱۳۸۴

بنیاد سوانح و سوختگی امیرالمومنین

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اصفهان

۱۳۸۵

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

امانی ارتش

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی خاتم الانبیاء شیراز

۱۳۸۸

وزارت مسکن و شهرسازی

پیماک- گوبله

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار

۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نیک سازان

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یاسوج

۱۳۸۶

وزارت مسکن و شهرسازی

گوپله- آرمه دشت

بیمارستان سوانح و سوختگی گرگان

۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بیرجند

۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تابان شهر

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز

۱۳۸۶

وزارت مسکن و شهرسازی

گوپله

طرح توسعه بیمارستان ایرانمهر

۱۳۸۹

شرکت پزشکان مهر آفرین

ایران رامپ- خدمت

بیمارستان ۹۶ تختخوابی رودهن

۱۳۸۹

دانشگاه آزاد رودهن

ایران رامپ

بیمارستان ۵۶ تختخوابی دیر

۱۳۸۹

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

قرارگاه خاتم الانبیاء

بیمارستان سوختگی ۱۰۰ تختخوابی کرمانشاه

۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلند پایه

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی خوی

۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

ایران رامپ

طرح توسعه بیمارستان محک

۱۳۹۱

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

ایران رامپ

بیمارستان ۱۲۰۰ تختخوابی نمازی شیراز

۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی فارس

بیمارستان روانپزشکی ۱۰۰ تختخوابی ساری

۱۳۹۰

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش

۱۳۹۳

وزارت مسکن و شهرسازی

قرارگاه خاتم الانبیاء- فرآیند انرژی و مدیریت

بیمارستان ۳۴۳ تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار

۱۳۸۲ و ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی ایران

وزان- شن راد بتن- عظمت سازه سبلان

طرح توسعه اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

۱۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

توسعه ساختمان

بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آموزشی درمانی یازهرا (س) دزفول

۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

گروه مهندسی ۱۴۲ راه و ساختمان

بیمارستان دکتر شریعتی ۲ تهران

۱۳۹۵

بانک توسعه اسلامی

آباد راهان – گوپله

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین

۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

لقمانکار

بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندر عباس

۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بلند پایه- اردیبهشت- کومار

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهدای هفتم تیر- شهر ری

۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی ایران

گوپله

بازنگری کلینیک های ویژه علوم پزشکی ایران

۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عاملیت طرح (عامل چهارم) بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی سوختگی تهران

۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب

۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عمران خلیج فارس بندر

بیمارستان ۶۴ تختخوابی چالشتر

۱۳۷۷

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

طرح تجهیز بیمارستان بوئین زهرا

۱۳۸۱

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

توسعه و تکمیل بیمارستان وزارت نفت

۱۳۷۹

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی دهکده سلامت ارومیه

۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ارومیه

۱۳۵۹

دانشگاه  ارومیه

مرکز طبی کودکان در بیمارستان امام خمینی تهران

۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران گروه

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی گهر درود

۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آرمه نو

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی چشم پزشکی خلیلی شیراز

۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی فارس

بیمارستان آذربایجان ارومیه

۱۳۹۸

بیمارستان آذربایجان ارومیه