پروژه های بهداشتی و درمانی

بیمارستان دکتر شریعتی ۲

اسفند ۶, ۱۳۹۷

طرح توسعه بیمارستان محک

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

بیمارستان بزرگ سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع)

آبان ۱۸, ۱۳۹۶

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی یاسوج

آبان ۱۸, ۱۳۹۶

بیمارستان آموزشی درمانی ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش

خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

بیمارستان ۳۴۳ تختخوابی شهریار

خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایت الله کاشانی شهرکرد

خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار

خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

بیمارستان ۹۶ تختخوابی رودهن

خرداد ۹, ۱۳۹۶

ساختمان اورژانس و سرطان بیمارستان امام خمینی ارومیه

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان آموزشی درمانی ۲۵۰ تختخوابی آیت الله خویی

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی خاتم الانبیاء شیراز

خرداد ۹, ۱۳۹۶

مرکز سوانح و سوختگی پنجاه تختخوابی کرمانشاه

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی آموزشی قزوین

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آموزشی درمانی یازهرا(س) دزفول

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان ۵۶ تختخوابی امام هادی(ع) دیر

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آموزشی بوشهر

خرداد ۹, ۱۳۹۶

بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس

خرداد ۶, ۱۳۹۶

بیمارستان یکصد تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز

خرداد ۶, ۱۳۹۶

لیست پروژه های بهداشتی و درمانی:

نام پروژه

سال عقد قرارداد

بیمارستان سینا

۱۳۷۰

بیمارستان ابرکوه

۱۳۷۶

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی آیت الله کاشانی شهرکرد

۱۳۷۶

مرکز فوریت های پزشکی تیپ سردسیری

۱۳۷۷

مرکز فوریت های پزشکی تیپ گرمسیری

۱۳۷۷

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

۱۳۷۸

بیمارستان ۵۰ تختخوابی زاهدان

۱۳۷۹

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی اهواز

۱۳۷۹

بیمارستان ۵ آذر گرگان

۱۳۸۰

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی ارومیه

۱۳۸۰

بیمارستان ۲۹۹ تختخوابی روانی همدان

۱۳۸۲

بیمارستان ۵۰ تختخوابی مراغه

۱۳۸۲

بیمارستان ۳۲ تختخوابی محمود آباد

۱۳۸۲

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شیراز

۱۳۸۲

بیمارستان ۹۶ تختخوابی ماکو

۱۳۸۲

بیمارستان ۵۰ تختخوابی اردکان

۱۳۸۲

بیمارستان ۳۲ تختخوابی خارک

۱۳۸۳

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بوشهر

۱۳۸۳

بیمارستان قلب سید الشهداء ارومیه

۱۳۸۴

بیمارستان ۵۰ تختخوابی دزفول

۱۳۸۴

بازنگری بیمارستان آق قلا

۱۳۸۴

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی سوانح و سوختگی شیراز

۱۳۸۴

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اصفهان

۱۳۸۵

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی خاتم الانبیاء شیراز

۱۳۸۶

بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی حشمتیه سبزوار

۱۳۸۶

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یاسوج

۱۳۸۶

بیمارستان سوانح و سوختگی گرگان

۱۳۸۶

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بیرجند

۱۳۸۶

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز

۱۳۸۶

بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی بندر عباس

۱۳۸۸

طرح توسعه بیمارستان ایرانمهر

۱۳۸۹

بیمارستان ۹۶ تختخوابی رودهن

۱۳۸۹

بیمارستان ۳۸ تختخوابی دیر

۱۳۸۹

بیمارستان سوختگی کرمانشاه

۱۳۹۱

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی خوی

۱۳۹۱

طرح توسعه بیمارستان محک

۱۳۹۱

بیمارستان ۱۲۰۰ تختخوابی نمازی شیراز

۱۳۹۲

بیمارستان روانپزشکی ساری

۱۳۹۲

بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش

۱۳۹۳

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار

۱۳۹۳

طرح توسعه اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

۱۳۹۴

بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آموزشی درمانی یازهرا (س) دزفول