فیلم احداث اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

By بهمن ۲۵, ۱۳۹۶ اخبار

 فیلم احداث ساختمان اورژانس ، سرطان وسوختگی بیمارستان امام خمینی ارومیه

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی

مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران

پیمانکار: شرکت توسعه ساختمان

 

 

Leave a Reply